Gala Taneczna, Lublin 2007

* *

©2009 DELEGAT STUDIO Tomasz Masaniec

www.cedrowa.pl